Croatia – Offroad routes

Offroad routes in CroatiaSavski nasip : Zagreb -> Martinska Ves :
– cca 50 km makadama uz asfaltne dionice po izvoru (može biti i blata, livade, njive, ovisi o raspoloženju)

Državno lovište Odransko polje :
– cca 8 km makadama (drveni most preko Odre unutar lovišta)

Vukomeričke Gorice : Dužica -> Kravarsko :
– cca 20 km makadama (zadnji uspon je malo zahtjevniji)

Vukomeričke Gorice : Kravarsko -> Jamnica :
– cca 20 km miješano asfalta i makadama (prvi dio u šumi je malo zahtjevniji)

Dugo Selo Lasinjsko -> Vrginmost (Gvozd) :
– cca 20 km makadama

Petrova Gora :
– Uspon : cca 8 km makadama
– Spust : cca 11 km makadama

Rijeka Korana (mjesto Kosa) – Baraćeve špilje -> Ličko Petrovo Selo :
– Potez Kosa -> Baraćeve špilje je makadam (mjestimice blatnjav) – cca 16 km

Plješivica :
– cca 18 km makadama (jedan smjer)

Majstorska cesta : Benkovac -> Sveti Rok :
– cca 36 km makadama